Energetické prínosy a efektívnosť investície

  V nasledujúcej tabuľke sú znázornené zisky a stupeň pokrytia potreby teplej vody na 1m2 solárneho systému pre celoročný ohrev teplej pitnej vody (OPV). Celková denná spotreba vody a s tým súvisiaca spotrebovaná  energia pre pokrytie spotreby jednej osoby je 50 litrov vody ohriatej z 10o C na 60o C. Pre výpočet je vybraný kolektor s vysoko selektívnou vrstvou orientovaný na juh so sklonom 45o. Hodnotenie  je prevádzané pre znečistenú atmosféru, ktorá stupňom znečistenia zodpovedá malému mestu. Z výpočtu je zrejmé (a z existujúcich demonštračných projektov prakticky dokázané ), že solárny systém je v priemernom roku schopný plne pokryť spotrebu energie v letných mesiacoch (5 mesiacov). Celoročná úspora sa pohybuje  medzi 50-70% energie potrebnej na ohrev teplej úžitkovej vody. Mesiac máj až september je reálna úspora 100% len za predpokladu, investície do väčšieho zásobníku 300 litrov a viac a počtu kolektorov 3 a viac.
   Nemožno očakávať, že pri 2 kolektoroch a 200 litrovej zásobnej nádrži s 5. obyvateľmi a pri spotrebe 50 litrov OPV na hlavu denne budú tieto čísla reálne. Efektívnosť solárneho systému a jeho energetické prínosy spočívajú v dostatočnej akumulácii teplej vody tak, aby som dokázal preklenúť  2. až 3. dňový výpadok slnečných dní a dokázal  tak pokryť spotrebu OPV na tieto dni len zo slnka.

 ENERGETICKÉ PRÍNOSY

mesiacdníCelková potreba
(kWh) pre TÚV
 Zisk z kolektorov
(kWh)
Pokrytie TÚV
Kolektory (kWh)
Reálna úspora
(%)

január3198,8328,5928,5928,93
február2889,2747,3147,3153,00
marec3198,8380,8780,8781,83
apríl3095,6493,6893,6897,95
máj3198,83122,1998,83100,00
jún3095,64135,9195,64100,00
júl3198,83133,8298,83100,00
august3198,83120,3998,83100,00
september3095,64101,3295,64100,00
október3198,8362,2462,2462,97
november3095,6428,4328,4329,72
december3198,8316,6216,6216,82
3651163,64971,37845,5172,66

 

 EFEKTÍVNOSŤ INVESTÍCIE

 Priemerná  slovenská  domácnosť  spotrebuje približne 80 - 90 % energie na kúrenie a ohrev  teplej  úžitkovej vody, zvyšok pripadá na ostatné spotrebiče (s výnimkou auta). Správne navrhnuté solárne zariadenie s kvalitnými kolektormi môže  v našich geografických podmienkach v  ročnom priemere ušetriť 50 až 70 % energie na prípravu teplej úžitkovej vody a 20 až 40 % tepla na kúrenie.
     Podľa  analýz vykonaných Komisiou Európskej únie bolo v r. 1995 v jej členských štátoch prevádzke  6,5 mil. m2  termických  slnečných  kolektorov. Toto  množstvo by sa malo do r. 2015  zvýšiť na 100 mil. m2, čo predstavuje viac ako 15 násobný nárast. Na Slovensku je však záujem o slnečné kolektory minimálny, málokto si chce „predplatiť  teplo “v podobe investície do solárneho systému, hoci mnohí z nás si, priplácajú na dôchodkové pripoistenie.
     Najvyššou položkou rodinných rozpočtov je kúrenie (asi 60 % celkových energetických nákladov). Úspor je možné  docieliť  predovšetkým zateplením obvodových múrov ( reálna úspora je 10 – 15% z nákladov na vykurovanie t.j. 6 – 9% celkových energetických nárokov ). Ďalšou možnosťou je použitie okien  a dverí  s vhodnejšími  tepelnoizolačnými  vlastnosťami ( priemerná reálna úspora je prakticky zhodná s úsporami vzniknutými zateplením obvodových múrov ). Zateplovanie je vhodné a ekonomicky efektívne iba v tých prípadoch, ak sú tepelné izolácie výrazne horšie ako „priemerný“stav. Ochota individuálnych investorov k realizácii takýchto akcií je pomerne vysoká.
     Na zohrievanie teplej vody v domácnosti pripadá približne 20 % celkových energetických nákladov. Správne dimenzovaný a kvalitne inštalovaný solárny systém môže celoročne ušetriť až 70% týchto nákladov ( t.j. až 15 % celkových nákladov).
     Investícia potrebná na realizáciu izolácie obvodových múrov / zateplenie / je všeobecne porovnateľná s výmenou okien a dverí a s investíciou na inštaláciu solárneho systému. Jedinečnosť solárneho systému spočíva v tom, že  pri rádovo porovnateľných cenách  e možné dosiahnuť dvojnásobného efektu úspory prostriedkov vydávaných za energie. Realizácie solárnych systémov je naviac technicky a časovo podstatne kratšia.
     Každý hľadáme v dnešnej dobe prudkého rastu cien cestu, ako znížiť náklady na svoju existenciu. Mnohý z nás ukladajú  svoje  peniaze  do bankových ( aj nebankových rizikových ) inštitúcií s vidinou zhodnotenia svojich peňazí. Peniaze v bankách sú pri inflácii a úrokoch v bankách v skutočnosti neefektívne zhodnotené peniaze a dovolím si tvrdiť, že ukladať peniaze v bankách je veľmi zlá investícia ( stratová ). Samozrejme  pre nevyhnutné rodinné okolnosti je nutné mať v rezerve finančné prostriedky, ale je zlé si myslieť ak chcem peniaze v dnešnej dobe dobre investovať a zhodnocovať viazať  ich v bankách. Je nutné hľadať rezervy, ako šetriť a ako znižovať svoju spotrebu. Čaká to za niekoľko rokov celý svet, veď dostupné energetické zásoby na modrej planéte tu nie sú naveky. Dôležité preto je zabrániť aby nám peniaze unikali z domu a následne urobiť niečo, aby nám v peňaženke aj zostali.
     Vstúpili sme do Európskej únie, tento vstup bude však podmienený ďalším rastom cien energií. Je preto na zvážení a rozhodnutí každého z nás, aby našiel ten správny čas na správne rozhodnutie. Solárne zariadenie v predstihu  môže v konečnom dôsledku znamenať značné úspory a aj prijateľnú návratnosť celého zariadenia.