1. PRÍPRAVA OHRIATEJ PITNEJ VODY ( OPV )

priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) v solárnom volne stojatom zásobníku

solárny predohrev-ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojlera) v už obývanom objekte zo solárneho zásobníka :

2. PRIKUROVANIE BUDOV A OBYTNÝCH PRIESTOROV

priamy solárny ohrev a príprava ohriatej pitnej vody (OPV) a vody pre kúrenie v solárnom kombinovanom akumulačnom zásobníku

solárny predohrev - ohrev jestvujúceho ohrievača TV (bojler, kotol) a spiatočky kúrenia (kotla) v už obývanom objekte zo solárneho kombinovaného akumulačného zásobníka

3. OHREV VODY V BAZÉNOCH / možnosti ohrevu bazénovej vody cez protiprúdny výmenník : schéma s 3.alternatívami

samostatný solárny ohrev bazénovej vody

solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s ohrevom pitnej vody (OPV ) v solárnom zásobníku

solárny ohrev bazénovej vody v kombinácii s OPV a podporou vykurovania v kombinovanom akumulačnom zásobníku

4. PRIEMYSELNÉ TEPLO A CHLADENIE

5. VYKUROVANIE SKLENÍKOV

Slnečné kolektory sa používajú v dvojokruhovom zapojení. Primárny okruh sa plní nemrznúcou kvapalinou pre celoročnú prevádzku.

 Správne navrhnutý solárny systém je ten, kde mám zabezpečenú dostatočnú akumuláciu teplej vody na dni keď slnko svietiť nebude. Po internete a na rôznych fórach sa môžeme stretnúť s názormi ľudí a s predstavou, že 200 litrový zásobník musí stačiť na jeden deň pre 5 - 6 ľudí, prečo potom solárne firmy navrhujú takýto systém pre 2 - 3 ľudí.  Áno je to pravda, že tento objem stačí na ten jeden deň, ale každého z nás zaujíma návratnosť solárneho systému a tú môžem dosiahnuť len ak zainvestujem do akumulácie, čo znamená zásobník takého objemu aby mi teplá voda ktorú som si naakumuloval v jeden slnečný deň teoreticky mohla vydržať aj na druhý, prípadne tretí deň ak by tieto dni neboli slnečné. V praxi to znamená, že systém s najlepšou návratnosťou je ten, kde dokážem zabezpečiť teplú vodu len zo slnka ( t.j. prakticky zadarmo) v období od apríla do konca septembra bez použitia iného vykurovacieho zdroja.