Firma DoMaR solárne zariadenia zo Žiaru nad Hronom poskytuje poradenskú a montážnu činnosť v oblasti kompletných solárnych systémov a vykurovania. Zaoberáme sa predajom a montážou slnečných kolektorov prevažne domáceho slovenského výrobcu Thermo/Solar Žiar z toho istého mesta, ktorého sme zmluvným montážnym partnerom.

Od roku 2005 pôsobíme na slovenskom solárnom trhu ako DoMaR Solar, s.r.o.

Thermo/Solar je mladá firma, založená 1.1.1992, avšak stavajúca na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach jej zakladateľov, hlinikárenského kombinátu ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom a Thermo/Solar Energietechnik, Regensburg, najväčšieho výrobcu slnečných kolektorov v Nemecku.
   Kvalitu slnečných kolektorov typu TS pozitívne ovplyvňuje vzájomné dopĺňanie know-how oboch partnerov, vysokoúčinnej selektívnej konverznej vrstvy – vkladu slovenského partnera a progresívnej konštrukcie – vkladu nemeckého partnera.
   Výsledkom sú slnečné kolektory, ktoré sa svojimi technickými parametrami i dizajnom radia k tomu najlepšiemu, čo je možné dostať na európskom, ale i svetovom trhu. Ich vysokú kvalitu potvrdzuje i rad testov z renomovaných skúšobní Solarenergie Pruf – und Forschungsstelle Rapperswill -  Švajčiarsko, Frauunhofer ISE Freiburg – Nemecko, Arsenal Viedeň – Rakúsko.

Kolektory sú certifikované podľa pravidiel Solar Keymark.
Podľa priania zákazníka sme pripravení uspokojiť požiadavky v oblasti montáže, predaja a dodávky solárnych zariadení i jednotlivých komponentov, odbornej konzultácie  na mieste  montáže. Montážnu činnost firma zabezpečuje formou dodávky "na kľúč" alebo so súčinnosťou a za spolupráce dodávateľov zákazníka.

V ponuke máme aj solárne zostavy od výrobcov :
BAXI a VIESSMANN.
Uprednostňujeme však skutočne jediného domáceho výrobcu kolektorov (pomer : cena-výkon-kvalita-dizajn). Montujeme a uprednostňujeme výhradne ploché termické kolektory západoeurópskej výroby.
Sme členmi československej solárnej ligy a po zlých skúsenostiach s niekoľkoročnou montážou vakuových trubicových kolektorov systému HEAT PIPE, tento typ kolektorov pre montáž v našich zemepisných šírkach nedoporučujeme.

Poskytované záruky : 

- na ploché selektívne termické slnečné kolektory všetkých typov 6 rokov
  v prípade výmeny nemrznúcej kvapaliny po 6 rokoch sa predlžuje záruka o ďalších 6 rokov - maximálna záruka 18 rokov
- na solárne zásobníky Austria Email 8 rokov
- na ostatné zásobníky 5 rokov na smalt a 36 mesiacov na ostatné komponenty výrobku
- na materiál a montážne súbory dodané a namontované firmou DoMaR Solar, s.r.o.  24 mesiacov
- na montážne práce – rozvody a ich tesnosť 60 mesiacov

Záruky sa nevzťahujú na :

- akékoľvek poškodenie solárneho zariadenia odberateľom, alebo inou osobou
- zmeny uskutočnené v solárnom systéme neoprávnenou osobou bez súhlasu dodávateľa
- závady spôsobené zamrznutím systému z dôvodu nepoužitia nemrznúcej kvapaliny
- zariadenia, ktoré do solárneho systému dodal, alebo dal namontovať zákazník a na všetky závady spôsobené týmto zariadením, ak to bude mať za následok nefunkčnosť celého systému
- na neuplatnenie nároku v záručnej dobe

 Ponúkame komplexné služby v oblasti montáže a predaja solárnych systémov, slnečných kolektorov a alternatívnych zdrojov energie.

KOLEKTORY TS

•    skutočne slnečný kolektor vyrobený na slovensku od jedného z najväčších európskych výrobcov
•    kolektory certifikované v renomovaných skúšobniach Fraunhofer ISE Freiburg, SPF Rapperswill, Arsenal Viedeň
•    kolektory certifikované podľa pravidiel Solar Keymark
•    systém riadenia kvality výrobcu certifikovaný podľa normy ISO 9001 spoločnosťou LL-C, členom skupiny spoločností Lloyd
•    v kolektoroch nie sú použité materiály dovážané z Ázie
•    v solárnom systéme používame len výrobky a materiály z európskej únie záruku na kolektory 15 rokov, praxou overenú životnosť 30 - 35 rokov
•    viac ako 20-ročné skúsenosti s montážou solárnych systémov ( r.1996 )
•    záruku na montáž a tlakovú tesnosť solárneho systému 2 - 5 rokov
•    krátke dodacie lehoty – max 21 dní
•    flexibilnosť pri neštandardných požiadavkách
•    doplnkové montáže a pripojenia na jestvujúce rozvody a systémy
•    široký sortiment doplnkového príslušenstva
•    kompletné systémy a inštalácie vody, sanity a vykurovania